Algemene voorwaarden van de online winkel van Nationale Opera & Ballet (operaballetwinkel)

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, acties en overeenkomsten van de online winkel van Nationale Opera & Ballet zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
  2. Wanneer u een bestelling doet en dientengevolge een overeenkomst aangaat, accepteert u automatisch deze voorwaarden.
 2. Betaling
  1. Betaling geschiedt via Ideal of creditcard. Op deze betalingswijzen zijn de daarvoor geldende wettelijke bepalingen van toepassing.
  2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief de geldende BTW-tarieven.
  3. Indien een betaling om wat voor reden dan ook niet of in onvoldoende mate plaatsvindt, is de online winkel van Nationale Opera & Ballet gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Levering
  1. De online winkel van Nationale Opera & Ballet levert bestelde produkten in principe binnen 5 werkdagen. Indien de online winkel van Nationale Opera & Ballet hier niet aan kan voldoen, wordt er contact met u opgenomen per email; de eventueel langere levertijd heeft geen invloed op de binding van de afgesloten overeenkomst.
  2. Wanneer u meerdere artikelen bestelt, worden deze te zelfder tijd verstuurd, tenzij het verschil in mogelijke levertijd meer dan 5 werkdagen bedraagt: in dat geval krijgt u meerdere pakketten toegestuurd, u betaalt de portokosten dan maar 1 keer.
  3. U kunt in plaats van een huisadres ook gebruik maken van een postbus.
  4. Levering in alle andere landen van de Europese Unie vindt binnen 7 werkdagen plaats, tenzij anders geschiedt; in het laatste geval wordt middels een email contact met u opgenomen; alle produkten in een bestelling worden in het buitenland te allen tijde in 1 keer verstuurd.
  5. Voor de mondkapjes geldt een levertermijn van 2 à 3 weken.
 4. Diversen
  1. Op alle verplichtingen, overeenkomsten en bestellingen, evenals deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.